12/10/2015
Play
Endgame Magic 63 with GM Alexei Shirov
Minutes viewed
107:07 Min
Viewed 110 Liked 0
11/24/2015
Play
Endgame Magic 62 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
108:38 Min
Viewed 1248 Liked 30
10/27/2015
Play
Endgame Magic 61 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
67:22 Min
Viewed 171 Liked 0
9/22/2015
Play
Endgame Magic 60 with Victor Bologan
Minutes viewed
64:26 Min
Viewed 776 Liked 9
8/18/2015
Play
Endgame Magic 59 with Mihail Marin
Minutes viewed
82:29 Min
Viewed 202 Liked 5
7/28/2015
Play
Endgame Magic 58 with Niclas Huschenbeth
Minutes viewed
102:20 Min
Viewed 221 Liked 2
7/14/2015
Play
Endgame Magic 57 with Robert Ris
Minutes viewed
98:49 Min
Viewed 124 Liked 2
6/16/2015
Play
Endgame Magic 56 with Erwin l Ami
Minutes viewed
101:49 Min
Viewed 98 Liked 1
6/2/2015
Play
Endgame Magic 55 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
92:52 Min
Viewed 160 Liked 2
5/12/2015
Play
Endgame Magic 54 with Sergey Tiviakov
Minutes viewed
98:20 Min
Viewed 239 Liked 3
5/5/2015
Play
Endgame Magic 53 with Erwin l ami
Minutes viewed
103:43 Min
Viewed 86 Liked 2
4/1/2015
Play
Endgame Magic 52 with Rustam Kasimdzhanov
Minutes viewed
80:53 Min
Viewed 158 Liked 1