4/23/2014
Play
Endgame Magic 40 with Alexei Shirov
Minutes viewed
75:41 Min
Viewed 71 Liked 2
4/9/2014
Play
Endgame Magic 39 with Lorin D Costa
Minutes viewed
118:43 Min
Viewed 51 Liked 2
4/9/2014
Play
Endgame Magic 39 with Lorin D'Costa
Minutes viewed
118:43 Min
Viewed 45 Liked 0
3/18/2014
Play
Endgame Magic 38 with GM Mihail Marin
Minutes viewed
97:53 Min
Viewed 22 Liked 3
3/11/2014
Play
Endgame Magic 37 with Michal Krasenkow
Minutes viewed
59:47 Min
Viewed 97 Liked 4
2/4/2014
Play
Endgame Magic 36 with Lubomir Ftacnik
Minutes viewed
107:36 Min
Viewed 91 Liked 4
1/28/2014
Play
Endgame Magic 35 with Mihail Marin
Minutes viewed
73:39 Min
Viewed 24 Liked 1
1/7/2014
Play
Endgame Magic 34 with Niclas Huschenbeth P1
Minutes viewed
43:09 Min
Viewed 38 Liked 1
1/7/2014
Play
Endgame Magic 34 with Niclas Huschenbeth P2
Minutes viewed
39:00 Min
Viewed 44 Liked 1
12/10/2013
Play
Endgame Magic 33 with Pascal Simon
Minutes viewed
66:31 Min
Viewed 10 Liked 1
11/26/2013
Play
Endgame Magic 32 with Thomas Luther
Minutes viewed
100:07 Min
Viewed 74 Liked 2
11/12/2013
Play
Endgame Magic 31 with Mihail Marin
Minutes viewed
84:59 Min
Viewed 41 Liked 5