4/23/2014
Play
Endgame Magic 40 with Alexei Shirov
Minutes viewed
75:41 Min
Viewed 87 Liked 2
6/17/2014
Play
Endgame Magic 42 with Simon Williams
Minutes viewed
95:18 Min
Viewed 79 Liked 2
9/16/2014
Play
Karsten Müller
Minutes viewed
99:34 Min
Viewed 143 Liked 2
7/10/2019
Play
Endgame Magic 130 with Dev Shah
Minutes viewed
39:49 Min
Viewed 368 Liked 2
5/13/2014
Play
Endgame Magic 41 with Mihail Marin
Minutes viewed
87:05 Min
Viewed 132 Liked 3
11/1/2017
Play
Endgame Magic 97 with IM Steve Berger Part2
Minutes viewed
40:30 Min
Viewed 272 Liked 3
5/2/2019
Play
Endgame Magic 128 with GM Simon Williams
Minutes viewed
31:25 Min
Viewed 644 Liked 3
6/6/2013
Play
Endgame Magic 23 with Sergey Tiviakov
Minutes viewed
94:22 Min
Viewed 57 Liked 3
1/10/2017
Play
Endgame Magic 82 with Pascal Simon
Minutes viewed
79:01 Min
Viewed 433 Liked 3
5/12/2015
Play
Endgame Magic 54 with Sergey Tiviakov
Minutes viewed
98:20 Min
Viewed 234 Liked 3
4/17/2018
Play
Endgame Magic 105 with GM Nick Pert
Minutes viewed
66:08 Min
Viewed 910 Liked 3
9/16/2014
Play
Karsten Mueller
Minutes viewed
99:36 Min
Viewed 190 Liked 3