1/10/2017
Play
Endgame Magic 82 with Pascal Simon
Minutes viewed
79:01 Min
Viewed 433 Liked 3
4/29/2019
Play
Endgame Magic 127 with GM Mikhalchishin
Minutes viewed
63:19 Min
Viewed 432 Liked 1
9/18/2018
Play
Endgame Magic 112 with IM Jonas Lampert
Minutes viewed
64:41 Min
Viewed 411 Liked 2
9/18/2017
Play
Endgame Magic 94 with Pascal Simon
Minutes viewed
86:59 Min
Viewed 403 Liked 2
2/19/2019
Play
Endgame Magic 122 with IM Robert Ris
Minutes viewed
60:10 Min
Viewed 399 Liked 1
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 395 Liked 8
8/13/2019
Play
Endgame Magic 133 with FM Qiyu Zhou
Minutes viewed
37:26 Min
Viewed 383 Liked 0
1/27/2016
Play
Endgame Magic 66 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
90:43 Min
Viewed 370 Liked 6
2/14/2017
Play
Endgame Magic 84 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
60:56 Min
Viewed 364 Liked 6
6/21/2016
Play
Endgame Magic 74 with Martin Fischer Part 2
Minutes viewed
42:46 Min
Viewed 355 Liked 6
7/17/2018
Play
Endgame Magic 108 with GM Mihail Marin, Part 2
Minutes viewed
48:59 Min
Viewed 332 Liked 6
7/10/2019
Play
Endgame Magic 130 with Dev Shah
Minutes viewed
39:49 Min
Viewed 332 Liked 2