9/19/2019
Play
Endgame Magic 136 with Alexey Shirov
Minutes viewed
15:15 Min
Viewed 616 Liked 5
10/9/2018
Play
Endgame Magic 114 with Daniel King
Minutes viewed
32:28 Min
Viewed 609 Liked 7
6/26/2018
Play
Endgame Magic 107 with Arne Bracker
Minutes viewed
64:28 Min
Viewed 596 Liked 5
1/9/2020
Play
7 men tablebases
Minutes viewed
12:19 Min
Viewed 595 Liked 0
8/1/2019
Play
Endgame Magic 132 with Ivan Sokolov
Minutes viewed
35:32 Min
Viewed 588 Liked 4
11/21/2019
Play
Endgame Magic 141 with David Howell
Minutes viewed
52:53 Min
Viewed 568 Liked 0
9/25/2018
Play
Endgame Magic 113 with Lawrence Trent
Minutes viewed
36:08 Min
Viewed 566 Liked 4
8/15/2019
Play
Endgame Magic134 with GM Chris Ward
Minutes viewed
30:45 Min
Viewed 563 Liked 2
3/9/2017
Play
Endgame Magic 86 with Erwin Lami
Minutes viewed
104:18 Min
Viewed 556 Liked 12
7/12/2016
Play
Endgame Magic 75 with Pascal Simon
Minutes viewed
79:32 Min
Viewed 556 Liked 18
8/13/2019
Play
Endgame Magic 133 with FM Qiyu Zhou
Minutes viewed
37:26 Min
Viewed 554 Liked 0
3/13/2018
Play
Endgame Magic 103 with Pascal Simon
Minutes viewed
67:06 Min
Viewed 538 Liked 7