9/18/2017
Play
Endgame Magic 94 with Pascal Simon
Minutes viewed
86:59 Min
Viewed 391 Liked 2
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 379 Liked 8
12/10/2015
Play
Endgame Magic 63 with GM Alexei Shirov
Minutes viewed
107:07 Min
Viewed 342 Liked 3
1/27/2016
Play
Endgame Magic 66 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
90:43 Min
Viewed 341 Liked 5
2/14/2017
Play
Endgame Magic 84 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
60:56 Min
Viewed 333 Liked 5
6/21/2016
Play
Endgame Magic 74 with Martin Fischer Part 2
Minutes viewed
42:46 Min
Viewed 328 Liked 6
12/13/2011
Play
Endgame Magic Vol
Minutes viewed
83:08 Min
Viewed 303 Liked 2
10/19/2017
Play
Endgame Magic 95 Part 1
Minutes viewed
55:02 Min
Viewed 298 Liked 3
1/12/2016
Play
Endgame Magic 65 with Simon Williams
Minutes viewed
101:00 Min
Viewed 289 Liked 2
8/4/2016
Play
Endgame Magic 76 with Christian Bauer Part 1
Minutes viewed
29:41 Min
Viewed 261 Liked 1
11/1/2017
Play
Endgame Magic 97 with IM Steve Berger Part2
Minutes viewed
40:30 Min
Viewed 253 Liked 3
5/23/2018
Play
Endgame Magic 106 with GM Daniel Fernandez
Minutes viewed
53:58 Min
Viewed 240 Liked 4