4/23/2014
Play
Endgame Magic 40 with Alexei Shirov
Minutes viewed
75:41 Min
Viewed 46 Liked 1
12/4/2014
Play
Endgame Magic 47
Minutes viewed
97:02 Min
Viewed 47 Liked 0
5/16/2013
Play
Endgame Magic Vol 22 Bishops and Rooks
Minutes viewed
82:16 Min
Viewed 48 Liked 0
1/13/2015
Play
Endgame Magic 49 with Mihail Marin
Minutes viewed
79:55 Min
Viewed 51 Liked 0
10/23/2012
Play
Endgame Magic Vol 13 Short's short cut
Minutes viewed
92:24 Min
Viewed 52 Liked 0
9/17/2013
Play
Endgame Magic 29 Peter Heine Nielsen
Minutes viewed
104:53 Min
Viewed 53 Liked 2
11/26/2013
Play
Endgame Magic 32 with Thomas Luther
Minutes viewed
100:07 Min
Viewed 56 Liked 0
5/5/2015
Play
Endgame Magic 53 with Erwin l ami
Minutes viewed
103:43 Min
Viewed 59 Liked 1
11/13/2012
Play
Endgame Magic Vol 15 with Valeri Lilov
Minutes viewed
122:35 Min
Viewed 60 Liked 0
6/5/2012
Play
Endgame Magic Vol 8 World Championship Anand and Gelfand
Minutes viewed
105:01 Min
Viewed 61 Liked 0
2/4/2014
Play
Endgame Magic 36 with Lubomir Ftacnik
Minutes viewed
107:36 Min
Viewed 68 Liked 2
6/16/2015
Play
Endgame Magic 56 with Erwin l Ami
Minutes viewed
101:49 Min
Viewed 70 Liked 0