11/20/2018
Play
Endgame Magic 118 with Pascal Simon
Minutes viewed
58:17 Min
Viewed 1223 Liked 5
10/23/2018
Play
Endgame Magic 117 with Charles Storey
Minutes viewed
90:38 Min
Viewed 942 Liked 5
10/16/2018
Play
Endgame Magic 116 with Lawrence Trent
Minutes viewed
50:21 Min
Viewed 505 Liked 3
10/9/2018
Play
Endgame Magic 114 with Daniel King
Minutes viewed
32:28 Min
Viewed 581 Liked 7
10/9/2018
Play
Endgame Magic 115 with Mihail Marin
Minutes viewed
63:58 Min
Viewed 498 Liked 5
9/25/2018
Play
Endgame Magic 113 with Lawrence Trent
Minutes viewed
36:08 Min
Viewed 554 Liked 4
9/18/2018
Play
Endgame Magic 112 with IM Jonas Lampert
Minutes viewed
64:41 Min
Viewed 402 Liked 2
9/6/2018
Play
Endgame Magic 111 with GM Nick Pert
Minutes viewed
60:12 Min
Viewed 504 Liked 1
8/31/2018
Play
Endgame Magic 110 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
84:05 Min
Viewed 677 Liked 10
7/31/2018
Play
Endgame Magic 109 with IM Michael Rahal
Minutes viewed
67:55 Min
Viewed 704 Liked 4
7/17/2018
Play
Endgame Magic 108 with GM Mihail Marin, Part 2
Minutes viewed
48:59 Min
Viewed 331 Liked 6
7/17/2018
Play
Endgame Magic108 with GM Mihail Marin, Part 1
Minutes viewed
33:32 Min
Viewed 438 Liked 6