5/16/2017
Play
Endgame Magic 90 with Pascal Simon
Minutes viewed
71:31 Min
Viewed 817 Liked 14
12/13/2016
Play
Endgame Magic 81 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
63:05 Min
Viewed 712 Liked 13
11/7/2017
Play
Endgame Magic 98 with GM Kasimdzhanov
Minutes viewed
68:04 Min
Viewed 891 Liked 12
3/9/2017
Play
Endgame Magic 86 with Erwin Lami
Minutes viewed
104:18 Min
Viewed 557 Liked 12
8/31/2018
Play
Endgame Magic 110 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
84:05 Min
Viewed 710 Liked 11
2/13/2018
Play
Endgame Magic 101 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
102:39 Min
Viewed 1172 Liked 11
7/11/2017
Play
Endgame Magic 91 with Mihail Marin
Minutes viewed
68:23 Min
Viewed 725 Liked 11
9/22/2015
Play
Endgame Magic 60 with Victor Bologan
Minutes viewed
64:26 Min
Viewed 771 Liked 9
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 395 Liked 8
4/17/2019
Play
Endgame Magic 125 with GM Fabiano Caruana
Minutes viewed
48:12 Min
Viewed 2689 Liked 8
8/31/2017
Play
Endgame Magic 93 with GM Nick Pert
Minutes viewed
60:39 Min
Viewed 535 Liked 8
11/22/2016
Play
Endgame Magic 80 with Simon Williams
Minutes viewed
57:09 Min
Viewed 719 Liked 8