5/2/2019
Play
Endgame Magic 128 with GM Simon Williams
Minutes viewed
31:25 Min
Viewed 648 Liked 3
4/29/2019
Play
Endgame Magic 127 with GM Mikhalchishin
Minutes viewed
63:19 Min
Viewed 462 Liked 1
4/24/2019
Play
Endgame Magic 126 with D. Gukesh
Minutes viewed
65:15 Min
Viewed 846 Liked 5
4/17/2019
Play
Endgame Magic 125 with GM Fabiano Caruana
Minutes viewed
48:12 Min
Viewed 2408 Liked 5
3/13/2019
Play
Endgame Magic 124 with IM Steve Berger
Minutes viewed
59:53 Min
Viewed 1066 Liked 2
3/5/2019
Play
Endgame Magic 123 Part 1 with GM Jan Werle
Minutes viewed
49:18 Min
Viewed 272 Liked 3
3/5/2019
Play
Endgame Magic 123 Part 2 with GM Jan Werle
Minutes viewed
29:00 Min
Viewed 289 Liked 4
2/19/2019
Play
Endgame Magic 122 with IM Robert Ris
Minutes viewed
60:10 Min
Viewed 406 Liked 1
2/12/2019
Play
Endgame Magic 121 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
58:16 Min
Viewed 455 Liked 5
1/22/2019
Play
Endgame Magic 120 with Sergei Tiviakov
Minutes viewed
55:19 Min
Viewed 729 Liked 7
1/3/2019
Play
Endgame Magic 119 Best Endgames of 2018
Minutes viewed
47:33 Min
Viewed 1513 Liked 5
11/20/2018
Play
Endgame Magic 118 with Pascal Simon
Minutes viewed
58:17 Min
Viewed 1241 Liked 5