4/23/2014
Play
Endgame Magic 40 with Alexei Shirov
Minutes viewed
75:41 Min
Viewed 90 Liked 2
5/16/2013
Play
Endgame Magic Vol 22 Bishops and Rooks
Minutes viewed
82:16 Min
Viewed 89 Liked 0
5/5/2015
Play
Endgame Magic 53 with Erwin l ami
Minutes viewed
103:43 Min
Viewed 83 Liked 2
6/17/2014
Play
Endgame Magic 42 with Simon Williams
Minutes viewed
95:18 Min
Viewed 82 Liked 2
7/8/2014
Play
Endgame Magic 43 with Ruslan Ponomariov
Minutes viewed
69:29 Min
Viewed 81 Liked 0
2/24/2015
Play
Endgame Magic 50 with Rene Kalmes
Minutes viewed
100:56 Min
Viewed 79 Liked 1
4/18/2013
Play
Endgame Magic 21 with Alejandro Ramirez
Minutes viewed
95:14 Min
Viewed 73 Liked 2
1/8/2013
Play
Endgame Magic Vol 17 with IM Sam Collins
Minutes viewed
98:02 Min
Viewed 71 Liked 1
11/12/2013
Play
Endgame Magic 31 with Mihail Marin
Minutes viewed
84:59 Min
Viewed 70 Liked 5
1/29/2013
Play
Endgame Magic Vol 18 with GM Lubomir Ftacnik
Minutes viewed
100:58 Min
Viewed 68 Liked 1
4/11/2013
Play
Endgame Magic 20 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
105:43 Min
Viewed 67 Liked 2
12/15/2015
Play
Karsten Mueller
Minutes viewed
100:57 Min
Viewed 65 Liked 1