12/10/2013
Play
Endgame Magic 33 with Pascal Simon
Minutes viewed
66:31 Min
Viewed 10 Liked 1
11/26/2013
Play
Endgame Magic 32 with Thomas Luther
Minutes viewed
100:07 Min
Viewed 74 Liked 2
11/12/2013
Play
Endgame Magic 31 with Mihail Marin
Minutes viewed
84:59 Min
Viewed 41 Liked 5
10/24/2013
Play
Endgame Magic 30 with Robert Ris
Minutes viewed
107:11 Min
Viewed 33 Liked 0
9/17/2013
Play
Endgame Magic 29 Peter Heine Nielsen
Minutes viewed
104:53 Min
Viewed 80 Liked 5
7/4/2013
Play
Endgame Magic 26 Tal Memorial Endgames
Minutes viewed
77:19 Min
Viewed 37 Liked 2
6/20/2013
Play
Endgame Magic 25 with Mihail Marin
Minutes viewed
74:05 Min
Viewed 45 Liked 4
6/13/2013
Play
Endgame Magic 24 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
92:03 Min
Viewed 36 Liked 1
6/6/2013
Play
Endgame Magic 23 with Sergey Tiviakov
Minutes viewed
94:22 Min
Viewed 55 Liked 3
5/16/2013
Play
Endgame Magic Vol 22 Bishops and Rooks
Minutes viewed
82:16 Min
Viewed 72 Liked 0
4/18/2013
Play
Endgame Magic 21 with Alejandro Ramirez
Minutes viewed
95:14 Min
Viewed 56 Liked 2
4/11/2013
Play
Endgame Magic 20 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
105:43 Min
Viewed 48 Liked 2